Tillbaka till Electrolux

AtEase

För en hållbar framtid

AtEase är en del av Electrolux ambition att minska elektroniskt avfall och bidra till en mer hållbar framtid

Elektroniskt avfall i siffror

ton elektroniskt avfall produceras årligen globalt enligt en rapport från The World Economic Forum

eller mindre av elektroniskt avfall återvinns enligt en rapport från The World Economic Forum

elektroniskt avfall genereras årligen av varje svensk enligt en rapport från The World Economic Forum

En cirkulär ekonomi

AtEase är mer än en prenumerationstjänst. Det är ett initiativ av Electrolux inom ramen för den cirkulära ekonomin. Den cirkulära ekonomin är en modell som syftar till att minska avfall och bevara resurser genom att utforma produkter och material för återbruk, reparation och återvinning.

Återbruk av befintliga produkter

Varje enhet som återvänder från en AtEase-prenumeration får en genomgång och återställs på vår verkstad. När de har återställts skickas de vidare för återbruk i ett nytt hem. Om de inte kan återställas så används delarna för att ge liv åt nya produkter. 75% av delarna vi använder är återbrukade.

Utveckling av nya produkter

Genom AtEase utforskar vi också sätt att förbättra hur våra produkter byggs och underhålls. Genom att lära oss från hur våra enheter används och återställs under en prenumeration så kan vi utveckla förebyggande underhåll, återanvända komponenter med lågt slitage och i förlängningen bygga produkter som håller längre i framtiden.